Pomocnik Historyczny

Kalendarium wojny francusko-rosyjskiej w 1812 r.

„Pierwszy widok Moskwy”, obraz olejny Lasletta Johna Potta z II połowy XIX w. „Pierwszy widok Moskwy”, obraz olejny Lasletta Johna Potta z II połowy XIX w. Christie's Images / BEW

MARZEC

5 – dekret o utworzeniu 5. korpusu Wielkiej Armii złożonego z Polaków

14 – zawarcie sojuszu francusko-austriackiego

KWIECIEŃ

8 – carskie ultimatum pod adresem Francji z żądaniem wycofania Wielkiej Armii z Prus za Łabę

21 – car Aleksander I wyjeżdża do armii

MAJ

9 – Napoleon opuszcza Paryż i rusza do Drezna

28 – zawarcie pokoju w Bukareszcie pomiędzy Rosją i Turcją

CZERWIEC

24 – półmilionowa Wielka Armia zaczyna forsować graniczny Niemen i wkracza do Kowna

28 – Napoleon w Wilnie; zawiązuje się Konfederacja Generalna Narodu Polskiego

LIPIEC

1 – Napoleon odrzuca pokojowe propozycje przekazane przez posła Aleksandra I

3 – bitwa pod Święcianami

8 – zdobycie Mińska

9 – zdobycie Borysowa

9–10 – bitwa pod Mirem

11 – Napoleon w Wilnie przemawia do przedstawicieli Konfederacji Generalnej

17 – Rosjanie opuszczają warowny obóz nad Dryssą

18 – podpisanie traktatu sojuszniczego pomiędzy Rosją i Anglią

23 – zwycięstwo Francuzów pod Mohylewem, Bagration wymyka się Davoutowi i odchodzi w kierunku Smoleńska

25 – bitwa pod Ostrownem; Barclay de Tolly opuszcza Witebsk i cofa się na Smoleńsk

31 – zajęcie Dyneburga przez korpus Macdonalda

SIERPIEŃ

9 – porażka generała Czaplica w starciu z siłami Reyniera i Schwarzenberga pod Siegniewiczami

12 – bitwa pod Horodecznem pomiędzy armią Tormasowa a korpusami Reyniera i Schwarzenberga

8 – porażka gen.

Pomocnik Historyczny „O roku ów: 1812” (100059) z dnia 27.11.2012; A WIĘC WOJNA; s. 44
Reklama