Pomocnik Historyczny

Detale umundurowania

Przyjmowano, że dobra para obuwia winna wystarczyć do przejścia 1000 km. Przyjmowano, że dobra para obuwia winna wystarczyć do przejścia 1000 km. AN
Buty wykonane były z grubej bydlęcej albo świńskiej skóry, podbite mocnymi gwoździami.AN Buty wykonane były z grubej bydlęcej albo świńskiej skóry, podbite mocnymi gwoździami.

Buty. Cesarz przywiązywał wielkie znaczenie do szybkości przerzucania dużych mas wojska, buty piechurów musiały więc być w przyzwoitym stanie. Zwracał na to większą uwagę niż na zaopatrzenie armii w żywność czy też na organizację służby zdrowia. Wykonane były z grubej bydlęcej albo świńskiej skóry, podbite mocnymi gwoździami. Nie było różnicy między butem na nogę prawą i lewą. Przyjmowano, że dobra para obuwia winna wystarczyć do przejścia 1000 km. W celu zapewnienia armii odpowiedniego zasięgu działania cesarz starał się, aby jego żołnierze mieli trzy pary butów: jedną na nogach, a dwie w tornistrze. Było to dodatkowe obciążenie. W pewnych wypadkach dywizje WA wymieniały obuwie na trasie długich przemarszów, korzystając z wcześniej przygotowanych składów. Mieściły się one zazwyczaj w Strasburgu i Moguncji, w centrum napoleońskiej Europy, w miastach, przez które przechodziły wojska kierowane np. z Księstwa Warszawskiego do Hiszpanii albo idące z Hiszpanii do Rosji. Dowódcy poszczególnych pułków w krytycznej sytuacji rekwirowali buty cywilom. W ten sposób jednak armia napoleońska stopniowo przekształcała się w „cywilbandę”, co oczywiście fatalnie wpływało na jej morale. Niejednokrotnie żołnierze na własną rękę zabierali buty mieszkańcom miast i wiosek, przez które przechodzili, tym bardziej że niedoświadczony rekrut, nie chcąc dźwigać zbyt wielkiego ciężaru, dyskretnie pozbywał się wojskowego obuwia z tornistra już na początku kampanii. EWN

Bermyca. Nakrycie głowy pokryte niedźwiedzim futrem najczęściej barwy naturalnej, używane przez żołnierzy wybranych regimentów niemal wszystkich armii europejskich epoki napoleońskiej.

Pomocnik Historyczny „O roku ów: 1812” (100059) z dnia 27.11.2012; A WIĘC WOJNA; s. 57
Reklama