Pomocnik Historyczny

Sprawa polska. Dysonans w koncercie mocarstw

Grupa francuskich żuawów śmierci w polskim powstaniu; 1863 r. Grupa francuskich żuawów śmierci w polskim powstaniu; 1863 r. AKG Images / EAST NEWS
Powstanie było w pewnym stopniu obliczone na interwencję państw zachodnich przeciwko Rosji. Ta wyszła obronną ręką ze skomplikowanej gry dyplomatycznej.
Szabla płk. Emila Pallavicini, opiekuna polskiej szkoły w Cuneo we Włoszech.Muzeum Wojska Polskiego Szabla płk. Emila Pallavicini, opiekuna polskiej szkoły w Cuneo we Włoszech.

„NASZA SPRAWA JEST ICH SPRAWĄ”. Traktat rozbiorowy z 1795 r. zatwierdzał „całkowity, ostateczny i nieodzowny podział Królestwa Polskiego”, a Rosja, Prusy i Austria postanowiły, iż los ziem zlikwidowanego państwa polskiego będzie tylko ich wewnętrzną sprawą. Nie stało się tak dzięki wpływowi polskich dążeń niepodległościowych na stosunki międzynarodowe, a dążenia te były wyrażane poprzez walkę zbrojną w okresie powstań oraz akcje polityczne prowadzone od 1831 r. przez księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. We Francji i Anglii książę Adam odwoływał się do postanowień traktatu wiedeńskiego (1815 r.) podkreślając, że dają one sygnatariuszom prawo, a nawet obowiązek, obrony odrębności i konstytucyjnego ustroju Królestwa Polskiego. Później wysunięto argument, iż odbudowanie Polski jest warunkiem utrzymania trwałego pokoju, zatem mocarstwa zachodnie powinny podjąć interwencję polityczną, a w ślad za nią militarną. Odwoływano się także do zasady moralności w polityce. Książę Adam pisał, iż należy „wszystkie rządy i wszystkie ludy oświecać o naszych krzywdach, o naszych cierpieniach, o naszych prawach i dowodzić, że nasza sprawa jest ich sprawą”.

A zatem odbudowa Polski musi być wpisana w żywotne interesy przynajmniej jednego mocarstwa europejskiego, tak jak to było w przypadku walki o niepodległość Greków i Belgów, a później Włochów i Bułgarów, którzy odzyskali niepodległość dzięki obcej pomocy, jak na ironię także ze strony mocarstw ciemiężących Polskę. Ideałem było utworzenie bloku państw zachodnich – Anglii i Francji – jako przeciwwagi dla filarów Świętego Przymierza: Rosji, Austrii i Prus.

Pomocnik Historyczny „Powstanie styczniowe” (100062) z dnia 07.01.2013; Powstanie; s. 57
Reklama