Pomocnik Historyczny

Odcienie rusyfikacji. Polak Rosjaninem

Warszawa z początku XX w. z widocznymi kopułami soboru św. Aleksandra Newskiego na Placu Saskim. Warszawa z początku XX w. z widocznymi kopułami soboru św. Aleksandra Newskiego na Placu Saskim. Janusz Fila / Forum
Powstanie styczniowe przyczyniło się do zmiany treści rusyfikacji: unifikację i integrację na poziomie państwa wzmocniono silną presją nacjonalistyczną i kulturową zmierzającą do wynarodowienia.
Jarosław Krysik/Polityka

DEFINICJA POJĘCIA. Rusyfikacji przyporządkowane są dwa znaczenia. Po pierwsze – to wsparte przymusem działania polityczne, zwłaszcza w zakresie oświaty, zmierzające do narzucenia języka, kultury i świadomości narodowej rosyjskiej mieszkańcom krajów poddanych władzy carskiej Rosji (w XX w. również Rosji komunistycznej). Po drugie – to spontaniczne i dobrowolne przyjmowanie języka i kultury rosyjskiej przez osoby asymilujące się w obcym otoczeniu, zjawisko charakterystyczne dla wszystkich migrujących grup etnicznych podlegających wpływowi obcej kultury.

Pomocnik Historyczny „Powstanie styczniowe” (100062) z dnia 07.01.2013; Pokłosie; s. 67
Reklama
Ilustracja. Osoby czytające Politykę na różnych nośnikach.

Dołącz do nas!

Będziesz mógł czytać wszystkie teksty autorów „Polityki”.

Subskrybuję

Jesteś już prenumeratorem?

Zaloguj się >