Pomocnik Historyczny

Cywilizacja przemysłowa. Maszyny i ludzie

Przeprowadzenie wagonu pocztowego z fabryki Lilpopa na tory Kolei Warszawsko-Petersburskiej - grawiura z II poł. XIX w. Przeprowadzenie wagonu pocztowego z fabryki Lilpopa na tory Kolei Warszawsko-Petersburskiej - grawiura z II poł. XIX w. Piotr Miecik / Forum
Na przemiany gospodarczo-społeczne na ziemiach polskich w II połowie XIX w. wpływ miały ogólne uwarunkowania cywilizacyjne, ale i lokalny kontekst popowstaniowy.
Żyrardów na przełomie XIX i XX w. - ryciny z epoki.AN Żyrardów na przełomie XIX i XX w. - ryciny z epoki.

REWOLUCJA DEMOGRAFICZNA. Paradoksalnie, mimo przegranej w walce o niepodległość, w okresie kilku dziesięcioleci po powstaniu styczniowym na ziemiach polskich, pod zaborami, nastąpiły poważne przeobrażenia gospodarczo-społeczne. Przede wszystkim w półwieczu między 1864 r. a wybuchem pierwszej wojny światowej w 1914 r. nastąpił bardzo szybki przyrost liczby ludności, czasami określany jako rewolucja demograficzna. Biorąc pod uwagę ziemie polskie w granicach przedrozbiorowych, wzrost ten wyniósł ponad 216 proc.

Pomocnik Historyczny „Powstanie styczniowe” (100062) z dnia 07.01.2013; Pokłosie; s. 84
Reklama
Ilustracja. Osoby czytające Politykę na różnych nośnikach.

Dołącz do nas!

Będziesz mógł czytać wszystkie teksty autorów „Polityki”.

Subskrybuję

Jesteś już prenumeratorem?

Zaloguj się >