Pomocnik Historyczny

Autorzy

Kokarda w barwach narodowych Kokarda w barwach narodowych Polityka

Anna Brus
pracuje w Instytucie Historii PAN. Zajmuje się głównie historią polskich zesłań po powstaniu styczniowym.


Adam Buława
dr, pracownik naukowy Instytutu Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Specjalizuje się w historii wojskowości XIX w. ze szczególnym uwzględnieniem okresu polskich powstań narodowych.


Wiesław Caban
prof. dr hab., pracownik naukowy Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Zajmuje się dziejami walk o niepodległość w XIX w. i stosunkami polsko-rosyjskimi, autor licznych publikacji z tego zakresu.


Janusz Gmitruk
dr, adiunkt w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, dyrektor Zakładu Historii Ruchu Ludowego i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.


Jarosław Kita
dr hab., prof. Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Historii Polski XIX w., zastępca dyrektora Instytutu Historii UŁ. Specjalizuje się w historii społecznej i gospodarczej XIX i XX w. Autor bądź współautor ponad 120 publikacji, w tym 7 książek.


Tomasz Kizwalter
prof. dr hab., pracownik naukowy Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, autor m.in. „O nowoczesności narodu. Przypadek polski” i „Historia powszechna. Wiek XIX”.

Adam Kożuchowski
dr, adiunkt w Instytucie Historii PAN. Bada myśl historyczną  w środkowej Europie XIX i XX w., ze szczególnym uwzględnieniem problematyki schyłku i upadku
państw i imperiów.


Andrzej Krawczyk
dr, specjalizuje się w historii Europy Środkowej XIX i XX w., wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim i w Collegium Civitas; w latach 2008–12 prowadził seminarium z historii Polski na Uniwersytecie Komenskiego w Bratysławie, b. ambasador w Czechach i na Słowacji.


Lidia Michalska-Bracha
prof. dr hab., pracownik naukowy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, autorka książek „Powstanie styczniowe w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego w okresie zaborów”, „Między pamięcią a historiografią. Lwowskie debaty o powstaniu styczniowym (1864–1939)”.


Oskar Myszor
doktorant na Wydziale Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w historii wojskowości, m.in. w historii wojen na morzach.


Andrzej Nieuważny
dr, pracownik naukowy Zakładu Historii XIX w. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Akademii Humanistycznej w Pułtusku, historyk doby napoleońskiej i XIX w.


Janusz Polaczek
dr, pracownik naukowy Instytutu Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego i Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki Zamek. Specjalizuje się w ikonografii historycznej doby neoklasycyzmu i romantyzmu.


Wiesław Puś
prof. dr hab., pracownik naukowy Katedry Historii Polski XIX w. Uniwersytetu Łódzkiego, autor licznych prac z zakresu historii społeczno-gospodarczej,  rektor UŁ w latach 2002–08.


Włodzimierz Suleja
prof. dr hab., pracownik naukowy Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu, autor prac z zakresu historii politycznej XIX i XX w., m.in. „Kosynierzy i strzelcy”, „Józef Piłsudski”, „PPS. Zarys dziejów”.


Andrzej Szwarc
prof. dr hab., pracownik naukowy Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, autor m.in.: „Od Wielopolskiego do Stronnictwa Polityki Realnej”,
„Pod obcą władzą 1795–1864”, „Unifikacja za wszelką cenę. Sprawy polskie w polityce rosyjskiej na przełomie XIX i XX wieku” (współaut. i red.).


Jerzy Zdrada
dr hab., prof. UJ, autor licznych publikacji z dziejów politycznych XIX w., m.in. książek „Wielka Emigracja po Powstaniu Listopadowym”, „Zmierzch Czartoryskich”, „Jarosław Dąbrowski”  i „Historia Polski 1795–1914”, kawaler Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą OOP.

Dziennikarze i współpracownicy POLITYKI:

Marek Henzler, Manula Kalicka, Tomasz Kalita, Iwona Kochanowska, Zdzisław Pietrasik, Adam Szostkiewicz oraz Anna Augustowska, studentka historii UW.

Stroje i detale z epoki odtworzyła art. plastyk
Izabela Chełkowska-Wolczyńska,
autorka licznych scenografii teatralnych i filmowych.

Pomocnik Historyczny „Powstanie styczniowe” (100062) z dnia 07.01.2013; Wstęp; s. 4
Reklama
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną