Pomocnik Historyczny

Przerwana historia

Polityka

„Strach. Ja jeszcze w 1990 r. nie potrafiłem mówić o sobie publicznie. Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu wydawało wtedy pierwszy zbiór wspomnień. Poprosili, bym coś napisał. Napisałem i… nie chciałem ujawnić swego nazwiska, wydrukowałem tekst pod pseudonimem. We mnie był głęboko zakotwiczony strach. Że ludzie zmienią do mnie stosunek. Odrzucą. Natychmiast, bez próby wniknięcia w złożoność czyjejś biografii i tożsamości. Źle zaczną mnie odbierać. Odrzucenia się bałem. Wypływającego nawet nie z wrogości, ale z niezrozumienia” – zwierzał się prof.

Pomocnik Historyczny „Historia Żydów polskich” (100070) z dnia 01.04.2013; Wstęp; s. 3
Reklama