Pomocnik Historyczny

Osiedlenie

„Przyjęcie Żydów do Polski 1096”; obraz olejny Jana Matejki z 1889 r. „Przyjęcie Żydów do Polski 1096”; obraz olejny Jana Matejki z 1889 r. Piotr Legier / Muzeum Narodowe w Warszawie
Pierwsi Izraelici, którzy pojawili się na polskich ziemiach, byli kupcami. Trafili nad Wisłę przemierzając wielkie szlaki łączące Europę Zachodnią ze światem islamu.
Św. Wojciech upomina księcia czeskiego Bolesława II, że godzi się na handel niewolnikami; fragment drzwi gnieźnieńskich.Wiesław Zieliński/EAST NEWS Św. Wojciech upomina księcia czeskiego Bolesława II, że godzi się na handel niewolnikami; fragment drzwi gnieźnieńskich.

Handel niewolnikami. Środkowo-wschodnie połacie Europy, w tym Słowiańszczyzna Zachodnia, od mniej więcej VII w. zaczęły czynnie włączać się w wymianę gospodarczą z resztą kontynentu, pośrednio z basenem Morza Śródziemnego i rychło ze światem arabskim. Spowodowało to zainteresowanie tym obszarem kupców – żydowskich, arabskich, chazarskich, frankijskich i ruskich. Zbiegło się to w czasie z krzepnięciem struktur państwowych w regionie, niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa na drogach, i powstaniem możnowładczej elity zainteresowanej zyskami z handlu.

Pomocnik Historyczny „Historia Żydów polskich” (100070) z dnia 01.04.2013; Polin; s. 9
Reklama