Pomocnik Historyczny

Statut kaliski

Statut kaliski, rysunek Artura Szyka. Statut kaliski, rysunek Artura Szyka. Wojciech Kryński / Forum

Treść przywileju nadanego Żydom przez księcia Bolesława Pobożnego (dziada Kazimierza Wielkiego) w 1264 r.

1. Kiedy jest sprawa przeciwko Żydowi, nie może przeciw niemu świadczyć chrześcijanin sam, lecz razem z innym Żydem.

2. Kiedy chrześcijanin pozywa na Żyda o zastaw, Żyd zaś utrzymuje, że żadnego nie wziął, wtedy Żyd przysięgą się uwolni.

3. Kiedy chrześcijanin utrzymuje, że na zastaw od Żyda mniej pieniędzy otrzymał, aniżeli Żyd teraz żąda, Żyd przysięgą dowód złoży.

Pomocnik Historyczny „Historia Żydów polskich” (100070) z dnia 01.04.2013; Polin; s. 11