Pomocnik Historyczny

Aszkenazyjczycy i sefardyjczycy

Aszkenazyjczycy, fotografia z XIX w. Aszkenazyjczycy, fotografia z XIX w. AN
Sefardyjczycy, fotografia z XIX w.AN Sefardyjczycy, fotografia z XIX w.

Aszkenazyjczycy (hebr. Aszkenazim) to odłam Żydów, głównie z terenów środkowej i wschodniej Europy. Nazwa wywodzona jest od opisanego w Starym Testamencie (Księga Jeremiasza) ludu Aszkenaz, mieszkającego na północ od ziem Izraelitów. Używana była od X w. najpierw na określenie Niemców, a od XI w. Żydów niemieckich, a wraz z ich migracjami rozciągnęła się stopniowo na Europę Środkową, Wschodnią i częściowo Zachodnią (Francja).

Pomocnik Historyczny „Historia Żydów polskich” (100070) z dnia 01.04.2013; Polin; s. 15
Reklama