Pomocnik Historyczny

Gmina

Typowe zawody Żydów w Polsce: krawiec, szewc, piekarz, tkacz, kowal, zegarmistrz; miniatura Artura Szyka z cyklu prac „Statut kaliski”, 1927 r. Typowe zawody Żydów w Polsce: krawiec, szewc, piekarz, tkacz, kowal, zegarmistrz; miniatura Artura Szyka z cyklu prac „Statut kaliski”, 1927 r. ŻIH
Życie żydowskie toczyło się w gminach, to one gwarantowały bezpieczeństwo i zaspokajały potrzeby. Bycie Żydem poza gminą było praktycznie niemożliwe.
Żydzi w mykwie; fotografia z gminy w Radomiu, 1940 r.AN Żydzi w mykwie; fotografia z gminy w Radomiu, 1940 r.

Kahał. Słowem kahał (z hebr. kehila, zgromadzenie) określano zarówno gminę, jak i władze gminy. W gminach żydowskich dawnej Rzeczpospolitej nie było jednolitego modelu ustrojowego. Najważniejszym, a zarazem jedynym w swoim rodzaju, statutem określającym ustrój gminny był statut gminy krakowskiej z 1595 r. Regulował on całokształt życia gminnego, określał obowiązki urzędników i ich wzajemne relacje, a także zajmował się kwestią wyborów.

Pomocnik Historyczny „Historia Żydów polskich” (100070) z dnia 01.04.2013; Polin; s. 22
Reklama
Ilustracja. Osoby czytające Politykę na różnych nośnikach.

Dołącz do nas!

Będziesz mógł czytać wszystkie teksty autorów „Polityki”.

Subskrybuję

Jesteś już prenumeratorem?

Zaloguj się >