Pomocnik Historyczny

Kultura

Księga Estery i akcesoria używane podczas święta Purim; zwoje z XVII w. Księga Estery i akcesoria używane podczas święta Purim; zwoje z XVII w. Bible Land Pictures/AKG / EAST NEWS
Żydzi zachowali swoją odrębność kulturową. Przyczyniło się do tego wiele czynników, takich jak odmienny status prawny i rozbudowany system samorządu żydowskiego, a zwłaszcza religia, która odgrywała zasadniczą rolę w integracji wszystkich ówczesnych społeczności.
Rabin Mosze Isserles, Remu.AN Rabin Mosze Isserles, Remu.

Złoty wiek. Wielowyznaniowa Rzeczpospolita jest ukazywana jako państwo tolerancji religijnej. Twierdzenie to można uznać za pewne nadużycie, zważywszy na liczne konflikty i prześladowania o podłożu wyznaniowym. Dotknęły one zarówno znajdujące się w opozycji do Kościoła katolickiego odłamy chrześcijaństwa, prawosławie i różne nurty ruchu reformacyjnego, jak również wyznawców judaizmu. Przykładem są chociażby oskarżenia o mord rytualny czy prawo de non tolerandis Iudaeis (zakaz osiedlania się), które zmuszało Żydów do opuszczenia dotychczasowych miejsc zamieszkania, np.

Pomocnik Historyczny „Historia Żydów polskich” (100070) z dnia 01.04.2013; Polin; s. 29
Reklama