Pomocnik Historyczny

Koszer

Tradycyjnie przygotowany Talerz Sederowy. Tradycyjnie przygotowany Talerz Sederowy. Corbis

Koszer (jid., hebr. kaszer – nadający się, właściwy) to regulowany przepisami religijnymi stan rytualnej czystości, odnoszący się głównie do pożywienia, naczyń oraz ubioru. Za koszerne uznaje się mięso zwierząt parzystokopytnych, należących do przeżuwaczy, oraz ryb mających łuski i płetwy (stąd zakaz spożywania np. wieprzowiny i węgorzy). Muszą być przy tym przestrzegane zasady uboju rytualnego. Zakazane jest mieszanie produktów mlecznych z mięsnymi. W miejscach zbiorowego żywienia na przechowywanie i przygotowanie ich przeznacza się oddzielne pomieszczenia. Nie wolno też używać tych samych naczyń czy narzędzi kuchennych, a wszystkie przed użyciem muszą być najpierw obmyte. Przed wykorzystaniem bardzo dokładnie sprawdza się warzywa, zboża, kasze, aby wykluczyć obecność insektów. Produkcja i przetwarzanie żywności koszernej odbywa się pod nadzorem rabina, co potwierdza znak towarowy, często opatrzony dopiskiem, kto sprawuje nadzór, i podpisem danego rabina. W przypadku tkanin nie wolno mieszać bawełny z lnem.

Pomocnik Historyczny „Historia Żydów polskich” (100070) z dnia 01.04.2013; Polin; s. 36
Reklama