Pomocnik Historyczny

Obowiązek nauki

W domu nauki - drzeworyt z 1695 r. W domu nauki - drzeworyt z 1695 r. Ullstein Bild / BEW
Funkcjonujący w społeczności żydowskiej etos mędrca można porównać do etosu rycerza w średniowiecznej Europie. Wydanie córki za uczącego się, obiecującego młodzieńca było zaszczytem, a za uczonego rabina – prawdziwym szczęściem.
Strona tytułowa Traktatu Jewamot. Fragment XIV-wiecznego wydania Miszny.The Granger Collection/BEW Strona tytułowa Traktatu Jewamot. Fragment XIV-wiecznego wydania Miszny.

Studiowanie Prawa. „Kto się nie uczy, godzien jest śmierci”! – orzekł Hillel I, zwany też Hillelem Starszym lub Babilończykiem, uczony żydowski, który żył na przełomie er. Należał do niewielkiej grupy mędrców niezwykle zasłużonych dla historii i tożsamości Żydów, którzy – zgodnie z tradycją – ocalili Prawo Ustne od zapomnienia i przekazali je następnym pokoleniom. Z jego zdaniem liczono się przez wszystkie późniejsze wieki.

Pomocnik Historyczny „Historia Żydów polskich” (100070) z dnia 01.04.2013; Polin; s. 40
Reklama
Ilustracja. Osoby czytające Politykę na różnych nośnikach.

Dołącz do nas!

Będziesz mógł czytać wszystkie teksty autorów „Polityki”.

Dołączam

Jesteś już prenumeratorem?

Zaloguj się >