Pomocnik Historyczny

Sportowi Machabeusze

Sportowi Machabeusze

Bokserska drużyna Makabi przed spotkaniem z Wisłą Kraków w sali Teatru Nowości w Warszawie, kwiecień 1934 r. Bokserska drużyna Makabi przed spotkaniem z Wisłą Kraków w sali Teatru Nowości w Warszawie, kwiecień 1934 r. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Idea wychowania fizycznego pojawiła się w całej Europie, również wśród żydowskiej społeczności, pod koniec XIX w. Wiązała się z rosnącą popularnością syjonizmu, który kładł szczególny nacisk na tężyznę fizyczną. Hasła nawołujące do usportowienia narodu żydowskiego oraz pogłębiająca się świeckość diametralnie wpłynęły na podejście do gimnastyki i rozwoju ruchowego.

Na początku XX w. we wszystkich krajach europejskich zaczęły powstawać sportowe kluby – Makabi, nazwą nawiązujące do powstania Machabeuszy z II w.

Reklama
Reklama