Pomocnik Historyczny

Autorzy

Polityka

Jarosław Centek – dr, pracownik Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, autor książek o armii niemieckiej.

Jerzy Holzer – prof. dr hab., pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN i Collegium Civitas, autor licznych prac z zakresu historii Europy XX w.

Jerzy Kochanowski – prof. dr hab., pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, badacz dziejów najnowszych społeczeństw środkowej Europy, członek redakcji „Przeglądu Historycznego”.

Adam Kożuchowski – dr, pracownik Instytutu Historii PAN, bada myśl historyczną w środkowej Europie XIX i XX w., ze szczególnym uwzględnieniem schyłku i upadku państw i imperiów.

Piotr Madajczyk – prof. dr hab., pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN i Uczelni Łazarskiego, zajmuje się badaniami m.in. nad konfliktami narodowościowymi i stosunkami polsko-niemieckimi.

Jan M. Piskorski – prof. dr hab., pracownik Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, autor m.in. „Wygnańcy. Przesiedlenia i uchodźcy w dwudziestowiecznej Europie” oraz „Wojna, pamięć, tożsamość. O bitwach i mitach bitewnych”.

Krzysztof Ruchniewicz – prof. dr hab., kierownik katedry historii najnowszej w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, autor licznych publikacji z zakresu historii Niemiec i stosunków polsko-niemieckich w XX w.

Jan Skórzyński – dr, historyk, pracownik Europejskiego Centrum Solidarności, redaktor naczel­ny pisma „Wolność i Solidarność.

Pomocnik Historyczny „Trzecia Rzesza” (100072) z dnia 17.06.2013; Prolog; s. 3
Reklama