Pomocnik Historyczny

Autorzy

Nicolas Beaupré – dr, wykłada historię na Uniwersytecie Pascala w Clermont Ferrand, jest członkiem międzynarodowego ośrodka badawczego przy Muzeum Wielkiej Wojny w Péronne oraz Francuskiego Instytutu Uniwersyteckiego (IUF).

Włodzimierz Wiktor Borodziej – prof. dr hab., pracuje w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Współautor (wraz z Maciejem Górnym, patrz dalej) książki „Nasza wojna, t. I: Imperia, 1912–1916”, która ukaże się w połowie roku.

Anna Brzezińska – historyczka i pisarka.

Sławomir Dębski – dr, dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, wykładowca Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Marcin Fatalski – dr, adiunkt w Katedrze Amerykanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Maciej Górny – dr, adiunkt w Zakładzie Historii Idei i Dziejów Inteligencji XIX–XX w. Instytutu Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla.

Jerzy Holzer – prof. dr hab., pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN i Collegium Civitas, autor licznych prac z zakresu historii Europy XX w.

Michał Janik – doktorant Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Adam Kożuchowski – dr, pracuje w Instytucie Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla.

Andrzej Krawczyk – dr, historyk i dyplomata, obecnie ambasador RP w Bośni i Hercegowinie.

Ruth Leiserowitz – dr hab., wicedyrektorka Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie.

Pomocnik Historyczny „Wielka Wojna 1914-1918” (100080) z dnia 14.04.2014; Wstęp; s. 4
Reklama