Pomocnik Historyczny

Autorzy

Nicolas Beaupré – dr, wykłada historię na Uniwersytecie Pascala w Clermont Ferrand, jest członkiem międzynarodowego ośrodka badawczego przy Muzeum Wielkiej Wojny w Péronne oraz Francuskiego Instytutu Uniwersyteckiego (IUF).

Włodzimierz Wiktor Borodziej – prof. dr hab., pracuje w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Współautor (wraz z Maciejem Górnym, patrz dalej) książki „Nasza wojna, t.

Pomocnik Historyczny „Wielka Wojna 1914-1918” (100080) z dnia 14.04.2014; Wstęp; s. 4