Pomocnik Historyczny

Sterowce, Lot L 59

Sterowce, Lot L 59

Zeppelin - niemiecki sterowiec sztywny w locie, 1914 r. Zeppelin - niemiecki sterowiec sztywny w locie, 1914 r. Roger-Viollet / EAST NEWS

Sterowce

W momencie rozpoczęcia wojny sterowce, przy wszystkich wadach wielkiego aerostatu (stosunkowo mały udźwig, wrażliwość na zmienne warunki atmosferyczne, duża powierzchnia boczna, wrażliwość na zmiany ciśnienia atmosferycznego), były najbardziej zaawansowanymi maszynami latającymi. Techniczną supremację przez całą wojnę zachowały Niemcy – dzięki przełomowym konstrukcjom hrabiego Zeppelina. Były to przede wszystkim sterowce sztywne o długości ponad 150 m (typ M), pojemności zbiorników 22,5 tys.