Pomocnik Historyczny

Louvain, Šabac i Kalisz

Ruiny zniszczonego Louvain. Ruiny zniszczonego Louvain. Ullstein Bild
Ruiny zniszczonego Kalisza.AN Ruiny zniszczonego Kalisza.

Jednym z najszerzej znanych i najbardziej przejmujących symboli okropności wojny jest Leuven (Louvain). To belgijskie miasto uniwersyteckie zostało zajęte przez armię niemiecką w drugiej połowie sierpnia 1914 r. Niemcy wzięli co prawda zakładników spośród miejskich elit, nie wynikało to jednak z jakiegoś szczególnego zagrożenia. Od pierwszych tygodni wojny był to już niemal rytuał. Po kilku dniach, wieczorem 25 sierpnia, wśród przebywających w Leuven żołnierzy niemieckich wybuchła panika. Jak zwykle w takich wypadkach trudno dokładnie określić, kto oddał pierwszy strzał, a kto zaczął krzyczeć, że to Anglicy atakują.