Pomocnik Historyczny

Krew w kamieniu

Pomniki, cmentarze i groby

Krzyż pamięci z papierowym kwiatem maku na pomniku żołnierzy poległych w I wojnie światowej, Liverpool, Anglia. Krzyż pamięci z papierowym kwiatem maku na pomniku żołnierzy poległych w I wojnie światowej, Liverpool, Anglia. Reuters
Cmentarze, pomniki, święta, muzea – to różne formy upamiętniania poległych i samej wojny.
Telegram z zawiadomieniem o śmierci żołnierza amerykańskiego Wesleya Creecha na froncie w Belgii w sierpniu 1918 r.AP Telegram z zawiadomieniem o śmierci żołnierza amerykańskiego Wesleya Creecha na froncie w Belgii w sierpniu 1918 r.

Kontynent w żałobie.

Wielka Wojna kosztowała życie ponad 10 mln zabitych, a 15 mln osób uległo w jej następstwie trwałemu kalectwu. Trwałym elementem krajobrazu miast europejskich stali się ludzie chodzący w żałobie. Na wojnie zginęło od 15 do 20 proc. niemieckich, brytyjskich, austro-węgierskich czy tureckich żołnierzy. W przypadku Belgii i Wielkiej Brytanii ten odsetek był mniejszy, za to wśród Serbów i Rumunów do domu nie wrócił co trzeci żołnierz wysłany na front.