Pomocnik Historyczny

ZSRS/Rosja: Deficyt wiedzy

Dramatyczny zwrot w historii Rosji

Grupa oficerów na fotografii z prywatnego albumu rosyjskiego żołnierza, 17 maja 1917 r. Grupa oficerów na fotografii z prywatnego albumu rosyjskiego żołnierza, 17 maja 1917 r. AKG
Gdy wybuchła, nazwaną ją Drugą Ojczyźnianą, ale w ZSRS spadła do roli przypisu do „Wielkiego Października”. Dziś staje się przypisem w sporze o tożsamość, tym razem współczesnej Rosji.
Współczesna rekonstrukcja bitwy pod Smorgoniami, w stulecie wybuchu I wojny światowej władze Białorusi planują zbudować tu pomnik.AN Współczesna rekonstrukcja bitwy pod Smorgoniami, w stulecie wybuchu I wojny światowej władze Białorusi planują zbudować tu pomnik.

Cztery wojny powszechne.

Pierwsza wojna światowa, jedna z czterech wielkich, powszechnych wojen w historii Imperium Rosyjskiego, słabo wpisała się w świadomość historyczną Rosjan. Zwycięskie wojny: Ojczyźniana 1812 i Wielka Ojczyźniana 1941–45, a także przegrana wojna krymska 1853 – którą także należałoby we współczesnych kategoriach uznawać za wojnę powszechną –  w różny sposób są stale obecne w rosyjskiej polityce, kulturze, rozważaniach historiozoficznych.

Pomocnik Historyczny „Wielka Wojna 1914-1918” (100080) z dnia 14.04.2014; Pamięć i spory; s. 159
Oryginalny tytuł tekstu: "ZSRS/Rosja: Deficyt wiedzy"