Pomocnik Historyczny

Wielka Brytania: Lwy i osły

Wspólna walka Imperium Brytyjskiego

Fragment ekspozycji w Imperial War Museum w Londynie. Fragment ekspozycji w Imperial War Museum w Londynie. Imperial War Museum
Wielka Wojna jest na Wyspach Brytyjskich niezmiennie popularnym tematem debat, a stuletnia rocznica przyniosła kolejną porcję książek i sporów. Istotny jest tu kontekst imperialny.
Fragment ekspozycji w Imperial War Museum w Londynie.Imperial War Museum Fragment ekspozycji w Imperial War Museum w Londynie.

„Przyjaciele w przeszłości, przyjaciele na zawsze”.

W ostatnim tygodniu czerwca 1914 r. do Kilonii zawinęła eskadra Royal Navy z potężnym pancernikiem HMS „King George V” jako okrętem flagowym. Okazję dla tej wizyty przyjaźni dał doroczny tydzień jachtowy. Cesarz Wilhelm II odwiedził brytyjskie okręty. Marynarze angielscy i niemieccy przysięgali sobie braterstwo broni. 99 lat wcześniej pruscy żołnierze uratowali od klęski pod Waterloo księcia Wellingtona, nadciągając w decydującym momencie na pole bitwy, aby przesądzić o ostatecznej klęsce Napoleona. Przez następne stulecie Anglicy i Niemcy nie walczyli ze sobą w jakiejkolwiek wojnie. Regaty kilońskie i wizytę pancerników Royal Navy zakłóciła 28 czerwca informacja o zamachu w Sarajewie na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Wypływając dwa dni później z gościnnej Kilonii, dowódca brytyjskiej eskadry wiceadmirał George Warrender wysłał Niemcom pożegnalną depeszę: „Przyjaciele w przeszłości, przyjaciele na zawsze” (friends in the past, friends forever). Pięć tygodni później, 4 sierpnia 1914 r., to się rozsypało. Wielka Brytania i Niemcy rozpoczęły zmagania, które zmieniły na zawsze oblicze Europy, świata, a także relacje między tymi państwami.

Stracone pokolenie.

Po dzień dzisiejszy I wojna światowa jest najbardziej krwawym konfliktem, w jakim uczestniczyła Wielka Brytania, biorąc pod uwagę poniesione straty ludzkie. Poległo 950 tys. żołnierzy i oficerów. 700 tys. pochodziło z Wysp Brytyjskich, a pozostali z Kanady, Australii, Indii i innych części Imperium. Wojna ta, w przeciwieństwie do drugiej, w niewielkim stopniu spowodowała śmierć cywili na terytorium Wielkiej Brytanii. W wyniku bombardowań przez niemieckie sterowce i samoloty oraz prób ostrzału nadmorskich miejscowości przez okręty cesarskiej floty zginęło ok.

Pomocnik Historyczny „Wielka Wojna 1914-1918” (100080) z dnia 14.04.2014; Pamięć i spory; s. 162
Oryginalny tytuł tekstu: "Wielka Brytania: Lwy i osły"
Reklama