Pomocnik Historyczny

Niemiecki dylemat

Wyjazd na front z berlińskiego dworca, 28 sierpnia 1914 r. Wyjazd na front z berlińskiego dworca, 28 sierpnia 1914 r. AKG

Ze wszystkich mocarstw uczestniczących w wojnie akurat Niemcy miały największe problemy z określeniem jej sensu i celu – twierdzi berliński historyk Herfried Münkler w „Wielkiej wojnie” (2013). Ponieważ kierownictwo Rzeszy, cesarz i generalicja ograniczali się do górnolotnych ogólników, więc z braku głębszych argumentów politycznych czy ekonomicznych debatę prowadzili w mediach pisarze, filozofowie, historycy, nawet teologowie – traktując wojnę jako niezbędną ofiarę na ołtarzu dziejów w boskim planie zbawienia.