Pomocnik Historyczny

Zośka i Parasol

Grupa powstańców z batalionu Zośka na Starówce Grupa powstańców z batalionu Zośka na Starówce Muzeum Powstania Warszawskiego
Dramatyczne losy elitarnych jednostek elitarnej młodzieży.
Polityka

Zośka i Parasol to bataliony wywodzące się z warszawskich Szarych Szeregów. Najstarsi harcerze z Grup Szturmowych zostali wcieleni do Związku Odwetu (późniejszego Kedywu) w listopadzie 1942 r. Już od 1940 r. prowadzono szkolenie wojskowe na poziomie strzelca i podoficera, aby następnie przejść do szkolenia podchorążackiego i dywersyjnego.

Po śmierci Tadeusza Zawadzkiego, ps. Zośka, w czasie akcji pod Sieczychami stał się on patronem właśnie tworzonego w ramach Kedywu batalionu harcerskiego.