Pomocnik Historyczny

Autorzy

Anna Brzezińska – miediewistka i pisarka.

Michał Leśniewski – dr hab., prof. w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1991–2009 współpracownik Ośrodka Studiów Amerykańskich UW, autor książek m.in. na temat brytyjskiej Afryki Południowej, współpracownik półrocznika „Werkwinkel. Journal of Low Countries and South African Studies”.

Sławomir Leśniewski – adwokat, miłośnik i badacz historii, autor książek popularyzujących historię.

Wojciech Lipoński – prof.

Pomocnik Historyczny „Imperium Brytyjskie” (100084) z dnia 08.09.2014; Wstęp; s. 4
Reklama