Pomocnik Historyczny

Podręczne kalendarium

Jerzy V na polowaniu na tygrysy w Indiach, 1911 r. Jerzy V na polowaniu na tygrysy w Indiach, 1911 r. Corbis
Ważniejsze daty dla historii Anglii i Imperium Brytyjskiego

I-XVI wiek

43 za cesarza Klaudiusza Rzymianie najeżdżają celtycką Brytanię

142 rzymska prowincja w Brytanii sięga do Wału Antonina (linia rzek Forth–Clyde w dzisiejszej Szkocji)

409 wygnanie z Brytanii resztek rzymskiej administracji cywilnej

449 podbój wyspy rozpoczynają plemiona germańskie Anglów, Sasów, Jutów i Fryzów; od Anglów wezmą później nazwę wszyscy nieceltyccy mieszkańcy wyspy (określani też mianem Anglosasów) oraz sama Anglia

500 początki Heptarchii – koalicji siedmiu królestw germańskich na wyspie (Wschodnia Anglia, Essex, Kent, Mercja, Northumbria, Sussex i Wessex)

597 Augustyn z Canterbury chrzci króla Kentu Athelberhta

927 zjednoczenie Heptarchii i powstanie Królestwa Anglii; pierwszym władcą Athelstan

1066 Normanowie pod wodzą Wilhelma Zdobywcy najeżdżają Anglię – w bitwie pod Hastings gromią wojska króla Harolda II

1192 Ryszard I Lwie Serce wyrusza na III wyprawę krzyżową

1215 król Jan bez Ziemi podpisuje Wielką Kartę Wolności

1337 początek tzw.

Pomocnik Historyczny „Imperium Brytyjskie” (100084) z dnia 08.09.2014; Wstęp; s. 5
Reklama