Pomocnik Historyczny

Dynastie, władcy Anglii i Wielkiej Brytanii

Marek Sobczak / Polityka
Marek Sobczak/Polityka

Dynastia saska z Wessex:

Egbert 802–39

Ethelwulf 839–56

Ethelbald 856–60

Ethelbert 860–65 lub 66

Ethelred I 865(66)–71

Alfred Wielki 871–99

Edward Starszy 899–924

Dynastia saska (całej Anglii):

Athelstan 924–39

Edmund I 939–46

Edred 946–55

Edwig 955–59

Edgar 959–75

Edward Męczennik 975–78

Ethelred II 978–1013, 1014–16

Edmund II Żelaznoboki 1016

Dynastia duńska (Skjoldungowie):

Swen I Widłobrody 1013–14

Kanut Wielki 1016–35

Harold I 1035–40

Hardekanut 1040–42

Dynastia saska:

Edward Wyznawca 1042–66

Harold II I–X 1066

Edgar Atheling 1066

Dynastia normańska:

Wilhelm I Zdobywca 1066–87

Wilhelm II Rudy 1087–1100

Henryk I 1100–35

Dynastia z Blois:

Stefan z Blois 1135–54

Dynastia Plantagenetów:

Henryk II 1154–89

Ryszard Lwie Serce 1189–99

Jan bez Ziemi 1199–1216

Henryk III 1216–72

Edward I 1272–1307

Edward II 1307–27

Edward III 1327–77

Ryszard II 1377–99

Linia Lancaster:

Henryk IV 1399–1413

Henryk V 1413–22

Henryk VI 1422–61 i 1470–71

Linia York:

Edward IV 1461–70 i 1471–83

Edward V 1483

Ryszard III 1483–85

Dynastia Tudorów:

Henryk VII 1485–1509

Henryk VIII 1509–47

Edward VI 1547–53

Joanna Grey VII 1553

Maria I 1553–58

Elżbieta I 1558–1603

Dynastia Stuartów:

Jakub I 1603–25

Karol I 1625–49

Republika i Protektorat:

Republika 1649–53

Oliver Cromwell, lord protektor 1653–58

Richard Cromwell, lord protektor 1658–59

Republika 1659–60

Dynastia Stuartów:

Karol II 1660–1685 Jakub II 1685–88

Wilhelm III Orański, stadhouder 1689–1702

Maria II Stuart, współrządy z mężem 1689–94

Anna Stuart 1702–14

Dynastia hanowerska (Welfowie):

Jerzy I 1714–27

Jerzy II 1727–60

Jerzy III 1760–1820

Jerzy IV 1820–30

Wilhelm IV 1830–37

Wiktoria 1837–1901

Dynastia Sachsen-Coburg-Gotha (od 1917 r.

Pomocnik Historyczny „Imperium Brytyjskie” (100084) z dnia 08.09.2014; Wstęp; s. 8
Reklama