Pomocnik Historyczny

Akty nawigacyjne, czyli pierwsze imperium

Przybycie Martina Frobishera na Grenlandię w 1578 r., ilustracja z epoki. Przybycie Martina Frobishera na Grenlandię w 1578 r., ilustracja z epoki. AKG / EAST NEWS
W przeciwieństwie do imperiów kolonialnych, tworzonych przez państwa absolutystyczne, Imperium Brytyjskie powstawało stopniowo, w sposób niezorganizowany. Sprzyjała Anglikom sytuacja geopolityczna w Europie.
Elżbieta I – choć podwaliny pod angielską potęgę morską położyli już jej poprzednicy, to za jej panowania flota angielska osiągnęła swe największe sukcesy, obraz olejny z epoki.AN Elżbieta I – choć podwaliny pod angielską potęgę morską położyli już jej poprzednicy, to za jej panowania flota angielska osiągnęła swe największe sukcesy, obraz olejny z epoki.

Podział świata. Pod koniec XV w. rozpoczęła się era wielkich odkryć geograficznych. W ciągu kilkudziesięciu lat żeglarze z Portugalii i Hiszpanii odkryli Amerykę, dopłynęli do Indii i okrążyli kulę ziemską. Rozpoczęła się również ekspansja kolonialna tych państw, którą usankcjonował papież Aleksander VI, akceptując podział przyszłych terenów podboju, jakiego te dwa katolickie kraje dokonały w układzie z Tordesillas w 1494 r.

Pomocnik Historyczny „Imperium Brytyjskie” (100084) z dnia 08.09.2014; Narodziny Imperium; s. 16
Reklama