Pomocnik Historyczny

Świątobliwi racjonaliści

Angielskie nurty religijne i filozoficzne

Rodzina purytańska w Anglii, drzeworyt z XVII w. Rodzina purytańska w Anglii, drzeworyt z XVII w. AKG / EAST NEWS
Na kształt i charakter imperium silnie wpłynęły angielskie nurty religijne i filozoficzne, ale z czasem stało się ono pluralistyczne religijnie i kulturowo.
John Wycliffe – pamięć o jego naukach wzmacniała w Anglii protestanckiego ducha.AN John Wycliffe – pamięć o jego naukach wzmacniała w Anglii protestanckiego ducha.

Purytanie. Pod koniec XVI stulecia pojawiła się w Anglii stosunkowo niewielka społeczność religijna, która uznała, że protestantyzm zainicjowany przez Henryka VIII nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań i że Kościół anglikański po prostu zdradził swe posłannictwo. Społeczność tę poczęto określać mianem purytanów, a zasady ich wiary jako purytanizm. Terminy te pochodzą od łacińskiego słowa purus – czysty, gdyż naczelną przyjętą przez nich zasadą było oczyszczenie chrześcijaństwa z elementów niepotwierdzonych w Biblii.

Pomocnik Historyczny „Imperium Brytyjskie” (100084) z dnia 08.09.2014; Narodziny Imperium; s. 34
Oryginalny tytuł tekstu: "Świątobliwi racjonaliści"
Reklama