Pomocnik Historyczny

Archiwa i dziedzictwo

W poszukiwaniu śladów brytyjskiej kolonizacji

Brytyjscy żołnierze pilnujący pojmanych bojowników ruchu Mau-Mau w Kenii, 1953 r. Brytyjscy żołnierze pilnujący pojmanych bojowników ruchu Mau-Mau w Kenii, 1953 r. Corbis

Ślady Imperium Brytyjskiego można znaleźć niemal wszędzie, gdzie ono sięgało. W wielu państwach symbolem brytyjskiego panowania w minionych wiekach są czerwone skrzynki pocztowe. Nawet jeśli je przemalowano po uzyskaniu niepodległości, łatwo je rozpoznać po okrągłym kształcie i najczęściej nadal zachowanych inicjałach brytyjskiego monarchy, który panował w momencie ich postawienia. Skrzynki produkuje się ze stali w Szkocji nadal metodami rzemieślniczymi i są nadzwyczaj odporne na zniszczenia.