Pomocnik Historyczny

Twarda ręka premiera

Piotr Sołypin

Premier Rosji Piotr Stołypin Premier Rosji Piotr Stołypin Forum

Pochodził z zasłużonej rodziny szlacheckiej; jego ojciec był generałem armii carskiej. Po ukończeniu studiów rolniczych na Uniwersytecie Petersburskim Piotr Stołypin (1862–1911) rozpoczął pracę urzędniczą w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. W 1889 r. został mianowany marszałkiem szlachty powiatu kowieńskiego, później był gubernatorem guberni grodzieńskiej i saratowskiej. Po wybuchu rewolucji w 1905 r. z dużym powodzeniem zwalczał ruch rewolucyjny na ziemi saratowskiej – jednej z najbardziej buntowniczych w całym państwie carskim – co zwróciło nań uwagę w stolicy.

Pomocnik Historyczny „Dzieje Rosjan” (100087) z dnia 11.12.2014; Carskie Imperium; s. 107
Oryginalny tytuł tekstu: "Twarda ręka premiera"