Pomocnik Historyczny

Autorzy

Polityka

Andrzej Betlej – dr hab., dyrektor Instytutu Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, współautor serii „Sztuka Kresów Wschodnich” i wielotomowej monografii „Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczpospolitej” (pod red. prof. Jana K. Ostrowskiego).

Przemysław Czapliński – prof. dr hab., historyk literatury, krytyk, tłumacz, pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pomocnik Historyczny „Kresy Rzeczpospolitej” (100092) z dnia 16.03.2015; Wstęp; s. 3
Reklama