Pomocnik Historyczny

Autorzy

Polityka

Andrzej Betlej – dr hab., dyrektor Instytutu Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, współautor serii „Sztuka Kresów Wschodnich” i wielotomowej monografii „Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczpospolitej” (pod red. prof. Jana K. Ostrowskiego).

Przemysław Czapliński – prof. dr hab., historyk literatury, krytyk, tłumacz, pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Andrzej Garlicki – zmarły w 2013 r. historyk, specjalizujący się w dziejach Drugiej Rzeczpospolitej, wieloletni członek redakcji POLITYKI.

Manula Kalicka – pisarka i dziennikarka.

Jerzy Kochanowski – prof. dr hab., pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, badacz dziejów najnowszych społeczeństw środkowej Europy, redaktor naczelny „Przeglądu Historycznego”.

Tomasz Kuba Kozłowski – koordynator programu Warszawska Inicjatywa Kresowa w Domu Spotkań z Historią, kolekcjoner kresowych pamiątek, współautor albumu „Świat Kresów” (z Danutą Błahut-Biegańską).

Radosław Lolo – dr, prodziekan Wydziału Historycznego Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Wojciech Materski – prof. dr hab., historyk i politolog, pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN, specjalista w dziedzinie historii stosunków polsko-sowieckich, Rosji (ZSRR), Gruzji (Zakaukazia) oraz bezpieczeństwa międzynarodowego.

Włodzimierz Mędrzecki – prof. dr hab., kierownik Zakładu Historii Społecznej XIX i XX w. Instytutu Historii PAN w Warszawie, redaktor „Roczników Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, współprzewodniczący Polsko-Ukraińskiej Komisji ds.

Pomocnik Historyczny „Kresy Rzeczpospolitej” (100092) z dnia 16.03.2015; Wstęp; s. 3
Reklama