Pomocnik Historyczny

Podręczne kalendarium

Jan Matejko, „Unia lubelska”, 1869 r. Jan Matejko, „Unia lubelska”, 1869 r. EAST NEWS
Najważniejsze daty związane z kształtem terytorialnym Polski i losami jej wschodnich ziem.
Marek Sobczak, Jarosław Krysik/Polityka

5 listopada 1370, śmierć Kazimierza Wielkiego. Za panowania ostatniego Piasta (który od 1346 r. zaczął używać tytułu pana i dziedzica Rusi) Królestwo Polskie powiększyło się na wschodzie o ziemię sanocką i przemyską, Ruś Halicką ze Lwowem i Pokuciem, fragment Podola Litewskiego, ziemię krzemieniecką i księstwo chełmsko-bełskie.

14 sierpnia 1385, unia w Krewie. W wyniku podpisanego w Kijowie aktu unii personalnej między Wielkim Księstwem Litewskim i Królestwem Polskim oba kraje miała łączyć osoba władcy.

Pomocnik Historyczny „Kresy Rzeczpospolitej” (100092) z dnia 16.03.2015; Wstęp; s. 6
Reklama
Ilustracja. Osoby czytające Politykę na różnych nośnikach.

Dołącz do nas!

Będziesz mógł czytać wszystkie teksty autorów „Polityki”.

Subskrybuję

Jesteś już prenumeratorem?