Pomocnik Historyczny

Konflikt z Ukraińcami

Konflikt z Ukraińcami

Marek Sobczak, Jarosław Krysik / Polityka

Wojna o Galicję Wschodnią. Przybycie na front ukraiński wojny z bolszewicką Rosją tzw. błękitnej armii umożliwiło rozpoczęcie 14 maja 1919 r. dowodzonej przez gen. Józefa Hallera ofensywy. Do tego momentu sytuacja przedstawiała się następująco:

Pierwszy konflikt rozpalił się jeszcze w ostatnich dniach Wielkiej Wojny. 1 listopada 1918 r. wybuchły walki polsko-ukraińskie we Lwowie, które rozlały się na całą Galicję Wschodnią. Od 18 października istniała we Lwowie kierowana przez Eugeniusza Petruszewicza Ukraińska Rada Narodowa, która proklamowała utworzenie Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej (ZURL) obejmującej całą Galicję Wschodnią, Łemkowszczyznę, północnozachodnią Bukowinę oraz Ruś Zakarpacką.