Pomocnik Historyczny

Ossolineum

Biblioteka Ossolińskich we Lwowie, pocztówka z początku XX w. Biblioteka Ossolińskich we Lwowie, pocztówka z początku XX w. AN

Kiedy we wrześniu 1914 r. do Lwowa wkroczyły wojska rosyjskie, Polacy przejmowali się losami dawnego klasztoru sióstr karmelitanek: czy strawią go płomienie, czy zostanie ogołocony z cennego mienia? Mieścił się tam bowiem Zakład Narodowy im. Ossolińskich, instytut, który łączył w jednym bibliotekę, wydawnictwo i muzeum. Szczęśliwie przetrwał do czasów niepodległej Polski.

Placówka, ufundowana w 1817 r. przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, została otwarta w 1827 r.

Pomocnik Historyczny „Kresy Rzeczpospolitej” (100092) z dnia 16.03.2015; Kresy II RP; s. 61
Reklama