Pomocnik Historyczny

Eksperyment wojewody wołyńskiego

Henryk Józewski na fotografii z lat 20. Henryk Józewski na fotografii z lat 20. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Henryk Józewski, artysta malarz z Kijowa, był autorem jednego z najbardziej niezwykłych i odważnych projektów politycznych – tzw. eksperymentu wołyńskiego. Miał pogodzić Polaków i Ukraińców żyjących na Kresach II RP.

Po przewrocie majowym Józewski otrzymał od marszałka Józefa Piłsudskiego specjalne zadanie – wypracowanie nowej polityki wobec mniejszości narodowych. Podstawowym założeniem jego autorskiego projektu było „włączenie tych ludzi [członków mniejszości] w ustrój państwa polskiego” prowadzące ostatecznie do ich „państwowej asymilacji”.