Pomocnik Historyczny

Konflikt z Litwinami

Konflikt z Litwinami

Marek Sobczak, Jarosław Krysik / Polityka

Wileńszczyzna. Józef Piłsudski doskonale rozumiał, że póki trwa konferencja pokojowa, nie może realizować swoich planów wschodnich. Pisał 31 maja 1919 r. do przebywającego w Paryżu Ignacego Paderewskiego: „Do zakończenia kwestii naszych granic zachodnich zależymy w 9/10 od dobrej woli Ententy. Dlatego też zawsze byłem zdania, że dopóki ta kapitalna sprawa nie jest zakończona, należy wszystkie inne sprawy, w których możemy wpaść w konflikty ze zdaniem Ententy, starać się jedynie przeciągać bez ostatecznego rozstrzygania, nie stawiając nigdzie kropki nad i.