Pomocnik Historyczny

Jak budowano na Kresach II RP

Tradycyjna zagroda huculska, fotografia z albumu „Polska” Ferdynanda Goetela, 1938 r. Tradycyjna zagroda huculska, fotografia z albumu „Polska” Ferdynanda Goetela, 1938 r. Forum
Wzorcowa osada wiejska w Bereźnem na WołyniuNarodowe Archiwum Cyfrowe Wzorcowa osada wiejska w Bereźnem na Wołyniu

Wiejskie chaty

W latach 20. na Kresach Wschodnich, podobnie jak w innych częściach kraju dotkniętych wojennymi zniszczeniami, zakładano wzorcowe osady wiejskie pod kuratelą m.in. Państwowego Banku Rolnego. Na Wołyniu (np. Bereźne, Dubno, Telechany) i Wileńszczyźnie korzystano z tzw. metody Mikołaja Niewierowicza (glina i drewno lub beton i drewno). A w warunkach kryzysu gospodarczego stawiano na jeszcze tańsze i równie ogniotrwałe: solomit (sprasowana słoma) i cegłę piaskowo-cementową.