Pomocnik Historyczny

Gordyjski węzeł zabużańskiego mienia

Rekompensaty dla Repatryjantów z Kresów

Poradziwiłłowski dworek Kowalewszczyzna w woj. nowogrodzkim, lata 30. Jedynym żyjącym spadkobiercą wysiedlonych właścicieli jest Walenty Orciuch z Gdańska. Poradziwiłłowski dworek Kowalewszczyzna w woj. nowogrodzkim, lata 30. Jedynym żyjącym spadkobiercą wysiedlonych właścicieli jest Walenty Orciuch z Gdańska. KFP
Kresy są nie tylko obszarem sentymentalnych tęsknot. To również toczona od 70 lat twarda, czasami bezpardonowa walka o rekompensatę za pozostawione tam dobra.
Walenty Orciuch, prezes zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kresowian Wierzycieli Skarbu Państwa, z oryginalnymi planami rodzinnej Kowalewszczyzny, sporządzonymi na impregnowanym jedwabiu.KFP Walenty Orciuch, prezes zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kresowian Wierzycieli Skarbu Państwa, z oryginalnymi planami rodzinnej Kowalewszczyzny, sporządzonymi na impregnowanym jedwabiu.

W teorii i w praktyce. Zgodnie z tzw. umowami republikańskimi z września 1944 r. majątek pozostawiony na Kresach przez – oficjalnie zarejestrowanych! – przesiedleńców miał być oszacowany przez miejscowe dwustronne komisje polsko-sowieckie i następnie zrekompensowany na miejscu nowego osiedlenia. Jednak tylko ten majątek, do którego można było udowodnić prawa, przedstawiając np. zapis w księdze hipotecznej, akt sądowy, darowizny czy kwit podatkowy.

Pomocnik Historyczny „Kresy Rzeczpospolitej” (100092) z dnia 16.03.2015; Utrata i pamięć; s. 148
Oryginalny tytuł tekstu: "Gordyjski węzeł zabużańskiego mienia"
Reklama