Pomocnik Historyczny

Trójkąt ukraiński

Sala Rycerska w pałacu w Podhorcach, fotografia z lat 20. XX w. Sala Rycerska w pałacu w Podhorcach, fotografia z lat 20. XX w. Forum
Między kolonizacją a patriotyzmem. Historia społeczna ziem wschodnich Rzeczpospolitej w czasach zaborów w oczach francuskiego badacza prof. Daniela Beauvois.
Pałac (zamek w stylu villa castello) Stanisława Koniecpolskiego w Podhorcach, rycina z XVII w.Forum Pałac (zamek w stylu villa castello) Stanisława Koniecpolskiego w Podhorcach, rycina z XVII w.

Jagienka Wilczak: – Uważa pan, że Polacy kolonizowali Ukrainę?
Daniel Beauvois: – Zagadnienie jest delikatne. Jestem świadom, że słowo kolonizacja nie pasuje do ówczesnej sytuacji na wschodzie dawnej Rzeczpospolitej, która była raczej wypadkową systemu demokracji szlacheckiej i feudalizmu. Ale jeśli porówna się położenie chłopa pańszczyźnianego na Ukrainie i Murzyna w koloniach, to faktyczna sytuacja życiowa obu grup miała pewne podobieństwa.

Pomocnik Historyczny „Kresy Rzeczpospolitej” (100092) z dnia 16.03.2015; Ziemie wschodnie Rzeczpospolitej; s. 32
Reklama
Ilustracja. Osoby czytające Politykę na różnych nośnikach.

Dołącz do nas!

Będziesz mógł czytać wszystkie teksty autorów „Polityki”.

Subskrybuję

Jesteś już prenumeratorem?