Pomocnik Historyczny

Wilno umysłowe

Życie intelektualne Wilna na początku XIX w.

Przemarsz profesury Uniwersytetu Wileńskiego im. Stefana Batorego w rocznicę śmierci Joachima Lelewela, lata 20. XX w. Przemarsz profesury Uniwersytetu Wileńskiego im. Stefana Batorego w rocznicę śmierci Joachima Lelewela, lata 20. XX w. Forum
Historię ziem wschodnich Rzeczpospolitej pod zaborami prof. Daniel Beauvois dopełnia opowieścią o Wilnie z początków XIX w.
Hieronim StrojnowskiAN Hieronim Strojnowski

Jagienka Wilczak: – Po rozbiorach Rzeczpospolitej Wilno, jak wynika z pana badań – kwitło?
Daniel Beauvois: – Pomiędzy 1803 r. a 1832 r. Wilno z ok. 50 tys. mieszkańców stało się trzecim miastem imperium. Rdzenna Rosja zaczynała się gdzieś koło Smoleńska; ziemie dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, dawnej Rzeczpospolitej, to były nabytki zupełnie świeże, sprzed 20 lat, Rosjanie nie mieli tam żadnych korzeni. Wilno było przy tym prawdziwym gniazdem oświecenia i wywodzącego się z Austrii józefinizmu.