Pomocnik Historyczny

Skarb narodowy bez dna

Jak Polska inwestowała na kresach

Gazoliniarnia Silva Plana w Borysławiu Gazoliniarnia Silva Plana w Borysławiu EAST NEWS
Państwo inwestowało na wschodzie, modernizowało tamtejszą gospodarkę i usiłowało zintegrować ją z ogólnopolskim systemem ekonomicznym. Bilans jest niejednoznaczny.
Pracownicy kopalni gazu obok nowego odwiertu, okolice BorysławiaEAST NEWS Pracownicy kopalni gazu obok nowego odwiertu, okolice Borysławia

Kresy na starcie

Spuścizna epoki przedindustrialnej. W początkach ziemie wschodnie II RP tworzyły odrębny w stosunku do reszty kraju region gospodarczy. Przytłaczająca większość mieszkańców funkcjonowała w ramach tradycyjnej gospodarki drobnotowarowej i instytucji głęboko zakorzenionych w epoce przedindustrialnej. Były to rodzinne gospodarstwa chłopskie, zakłady rzemieślnicze i przedsiębiorstwa handlowe (w niemałym procencie uprawiające handel obwoźny lub obnośny) oraz majątki ziemskie prowadzone w sposób ekstensywny.