Pomocnik Historyczny

Polscy ostańcy na Wschodzie

200-lecie urodzin Adama Mickiewicza (1998 r.), grupa białoruskich Polaków nad jeziorem Świteź wspólnie czyta „Ballady i romanse” z wydania z 1927 r. 200-lecie urodzin Adama Mickiewicza (1998 r.), grupa białoruskich Polaków nad jeziorem Świteź wspólnie czyta „Ballady i romanse” z wydania z 1927 r. Stanisław Ciok / Polityka
Oficjalne spisy wykazują nie tylko spadek liczby Polaków na dawnych Kresach, ale jeszcze szybszy osób na co dzień posługujących się polszczyzną.
Soleczniki Wielkie na Litwie, tablica z czasów ZSRR, obecnie ul. Jana Pawła IIForum Soleczniki Wielkie na Litwie, tablica z czasów ZSRR, obecnie ul. Jana Pawła II

ZSRR. Po zakończeniu wielkich powojennych akcji przesiedleńczych (pierwsza do 1947 r., druga w latach 1956–59) i po korekcie granicy polsko-sowieckiej w 1951 r. w ZSRR pozostało ponad milion Polaków. Zamieszkiwali głównie sowieckie republiki Białoruską, Litewską, Łotewską i Ukraińską, które wchłonęły ziemie Kresów II RP. Liczbę Polaków oszacowano na podstawie spisów powszechnych, jednak trzeba pamiętać, że nie były one wolne od politycznej manipulacji (np.