Pomocnik Historyczny

Do zobaczenia na Litwie i Białorusi

Romantyczny przewodnik po Kresach

Prawosławne centrum religijne w Żyrowicach koło Słonimia (cerkiew, seminarium, kaplice), największy tego typu kompleks na Białorusi Prawosławne centrum religijne w Żyrowicach koło Słonimia (cerkiew, seminarium, kaplice), największy tego typu kompleks na Białorusi Forum
Autorski przewodnik po polskich zabytkach poza utartymi szlakami (cz. 2).
Wnętrze barokowego kościoła św. Katarzyny w Wilnie, obecnie remontowane.Marek Sobczak/Polityka Wnętrze barokowego kościoła św. Katarzyny w Wilnie, obecnie remontowane.

Litwa. Mikroskopijne fragmenty Wielkiego Księstwa Litewskiego, w jego granicach po unii lubelskiej, leżą na Łotwie, nieco większe w Polsce i na Ukrainie. Spore obszary znajdują się w Rosji, ale Smoleńszczyzna była podbita tylko efemerycznie w XVII w. Rdzeń WKL to dzisiejsza Litwa i Białoruś i oczywiście tam trzeba szukać zachowanych lub zatartych śladów Księstwa.

Wilno. Do Wilna zawsze warto pojechać, choć z wiadomych powodów miasto straciło swój dawny charakter.