Pomocnik Historyczny

„Pod bagnetami, karabinami i szablami”

Kulisy walki z parlamentem

Józef Piłsudski przemawia na otwarciu sejmu, Warszawa 1928 r. Józef Piłsudski przemawia na otwarciu sejmu, Warszawa 1928 r. Forum
Wybory do sejmu. Liczenie głosów po wyborach w 1928 r.Narodowe Archiwum Cyfrowe Wybory do sejmu. Liczenie głosów po wyborach w 1928 r.

Pierwsze cztery lata po krwawym przewrocie majowym 1926 r. były dla opinii publicznej niezrozumiałe. Piłsudski nie rozwiązał parlamentu, poza czterema generałami osadzonymi w wileńskim więzieniu na Antokolu (Tadeusz Rozwadowski, Józef Malczewski, Włodzimierz Zagórski i Bolesław Jaźwiński) i oskarżonym o korupcję gen. Michałem Żymierskim nie aresztowano nikogo. Tym różnił się zamach majowy od innych przewrotów wojskowych w Europie i poza nią, że nie zapełnił cel więziennych pokonanymi przeciwnikami.

Pomocnik Historyczny „Józef Piłsudski” (100093) z dnia 13.04.2015; Konteksty; s. 90
Oryginalny tytuł tekstu: "„Pod bagnetami, karabinami i szablami”"
Reklama