Pomocnik Historyczny

Autorzy

Korona Ludwika XV Burbona Korona Ludwika XV Burbona Getty Images/FPM

Jerzy Besala – historyk i publicysta.

Anna Brzezińska – miediewistka i pisarka.

Zbigniew Dalewski – dr hab., prof. w Instytucie Historii PAN. Specjalizuje się w badaniach nad kulturą polityczną, symboliką i rytuałami władzy w epoce średniowiecza.

Małgorzata Dąbrowska – dr hab., prof. Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Historii Średniowiecznej. Mediewistka, zajmuje się Bizancjum Paleologów i jego relacjami z Europą Zachodnią.