Pomocnik Historyczny

Uniwersytet Karola w Pradze

Pieczęć Uniwersytetu Praskiego Pieczęć Uniwersytetu Praskiego

Uniwersytet Karola w Pradze swoje powstanie zawdzięcza Luksemburgom. Jego fundator, Karol IV, był człowiekiem wykształconym w teologii i prawie rzymskim. W swojej autobiografii to właśnie mądrość podkreślał jako cechę idealnego władcy. Zgodnie z ideą współczesnego mu filozofa Mikołaja z Oresme uznawał świat za ogromny zegar, „którego wszystkie koła poruszają się w najlepszej możliwej zgodności”. Dzięki staraniom króla papież Klemens VI bullą z 26 stycznia 1347 r. powołał studium generale dla królestwa Czech.

Pomocnik Historyczny „Wielkie dynastie Europy” (100097) z dnia 07.07.2015; Wielkie dynastie Europy; s. 82