Pomocnik Historyczny

Autorzy

Polityka

Ks. Stanisław Adamiak – dr, duchowny diecezji toruńskiej, pracownik Zakładu Historii Starożytnej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Tadeusz Bartoś – dr hab., filozof, prof. Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, autor książek, m.in. „Wolność równość katolicyzm”, „Metafizyczny pejzaż”, „Koniec prawdy absolutnej”, „Jan Paweł II. Analiza krytyczna”.

Tadeusz Cegielski – prof. dr hab., pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, współautor książki „Rozbiory Polski 1772–1793–1795”, programów i podręczników szkolnych w zakresie historii oraz licznych prac poświęconych masonerii, kurator i współautor głośnej wystawy „Masoneria.

Pomocnik Historyczny „Ziemskie dzieje Kościoła” (100101) z dnia 17.11.2015; Wstęp; s. 5
Reklama