Pomocnik Historyczny

Podręczny słowniczek pojęć teologicznych

„Jeźdźcy Apokalipsy”, Albrecht Dürer, 1497–98 r. „Jeźdźcy Apokalipsy”, Albrecht Dürer, 1497–98 r. The Print Collector / BEW
Od adwentu do zmartwychwstania.
„Diabeł prezentujący św. Augustynowi księgę przywar”, Michael Pacher, II poł. XV w.Heritage Images/Corbis „Diabeł prezentujący św. Augustynowi księgę przywar”, Michael Pacher, II poł. XV w.

Adwent – (łac. adventus – przybycie). Okres czterech niedziel radosnego przygotowania do uroczystości Bożego Narodzenia, początek roku liturgicznego. Jako adwent rozumiemy również paruzję, czyli powtórne przyjście Chrystusa. W obecnej formie wprowadzony przez papieża Grzegorza Wielkiego.

Anioł – (gr. ángelos – posłaniec). Niematerialne i rozumne duchy, posługujące jako posłańcy pomiędzy Bogiem a ludźmi.

Pomocnik Historyczny „Ziemskie dzieje Kościoła” (100101) z dnia 17.11.2015; Wstęp; s. 8
Reklama