Pomocnik Historyczny

Herezje w ramach i na obrzeżach wczesnego chrześcijaństwa

Debata między katolikami a nestorianami (zwolennikami Nestoriusza, 384–451) Debata między katolikami a nestorianami (zwolennikami Nestoriusza, 384–451) Pictures From History / AKG
Św. Augustyn dyskutujący z donatystą; ilustracja z manuskryptu z XI w.Hervé Champollion/AKG Św. Augustyn dyskutujący z donatystą; ilustracja z manuskryptu z XI w.

Apolinarianie – nazwa od imienia Apolinarego (310–390), teologa chrześcijańskiego i biskupa Laodycei (dziś Syria). Podkreślając boskość Chrystusa, Apolinary doszedł do wniosku, że Syn Boży nie mógł być w pełni człowiekiem. Odwołując się do Platona, według którego człowiek ma duszę zmysłową (psyche) i ducha rozumnego (nous), uznał, że w Chrystusie duch rozumny został zastąpiony przez Boski Logos. Wykluczało to ideę prawdziwego wcielenia. Z Apolinarego czerpali monofizyci.

Pomocnik Historyczny „Ziemskie dzieje Kościoła” (100101) z dnia 17.11.2015; Z dziejów chrześcijaństwa i Kościoła; s. 40
Reklama